Danh mục sản phẩm

Giờ làm việc - Lịch dạy

 

 

GIỜ LÀM VIỆC CỦA CỬA HÀNG NHẠC CỤ _ LỚP NHẠC 
CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÀN NỤ HỒNG
 

 

Thứ 2 đến thứ 7

    Mở cửa từ 8 giờ sáng – 20 giờ ( 8 giờ tối ) 

Chủ nhật

    Mở cửa từ 8 giờ - 18 giờ ( 6 giờ tối )

-> Làm việc tất cả các ngày trong tuần

 

 

LỊCH DẠY CỦA LỚP NHẠC NỤ HỒNG

 

Sáng thứ 2  ->  sáng chủ nhật

     Dạy từ 8 giờ sáng  ->  11 giờ 30 nghỉ

Chiều thứ   2  ->  thứ  7

     Dạy từ 2 giờ 30 chiều ->  8  giờ  tối  nghỉ

Chiều chủ nhật : nghỉ 

-> Dạy tất cả các ngày trong tuần

-> Giờ học linh động