Danh mục sản phẩm

Mua nhạc cụ mới - cũ

 

 

CỬA HÀNG NHẠC CỤ  LỚP NHẠC _ CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÀN NỤ HỒNG

Mua các loại nhạc cụ : đàn piano , đàn organ , đàn guitar , đàn violin …. Mới – cũ

   - Mua đàn organ YAMAHA các loại như : PSR-260 , PSR-280 , PSR-290 , PSR-295 , PSR-550 , PSR-640 , PSR-740 , PSR-1000 , PSR-1100 , PSR-2100 , PSR-3000 , S-900 , S-700 , S-910 , S-710 , S-550B , …..

  - Mua đàn organ CASIO các loại như : CTK-591 , CTK-651 , CTK-731 , CTK-811 , WK-1800 , WK-5000 , LK-55 , …..

  - Mua đàn guitar , đàn violin , đàn piano mới – cũ  .