Danh mục sản phẩm

guitar mini trẻ em

guitar mini trẻ em

<div> <ul> <li>Loại đ&agrave;n : guitar nhỏ d&agrave;nh cho trẻ em&nbsp;</li> <li>M&agrave;u sắc : m&agrave;u trắng&nbsp;</li> <li>Chất liệu : mặt, eo, lưng bằng gỗ th&ocirc;ng &eacute;p cao cấp . Cần đ&agrave;n gỗ thao lao&nbsp;</li> <li>Kh&oacute;a : Đ&agrave;i Loan&nbsp;</li> <li>D&acirc;y : d&acirc;y sắt Đ&agrave;i Loan&nbsp;</li> <li>Ph&iacute;m : đồng&nbsp;</li> <li>Lược đ&agrave;n, ngựa đ&agrave;n : bằng xương b&ograve; m&agrave;u trắng&nbsp;</li> <li>K&iacute;ch thước: cao 70cm x ngang 25cm x d&agrave;y 7cm&nbsp;</li> <li>Xuất xứ : <a href="http://lopnhacnuhong.com/">NHẠC CỤ NỤ HỒNG&nbsp;</a></li> </ul> </div>

Giá: Liên Hệ